Погача

Притекохме се на помощ на семейството на Михаил да превърне традиционната погача по случай 40 дни от раждането на Мишо в един цветен празник.